Thư gửi bạn phương xa

Bây giờ, mỗi ngày với tớ đều có nhiều điều mới mẻ. Thói quen suy nghĩ hay đoán định về tương lai được dùng trong công việc, phần còn lại của ngày vẫn là trang giấy trắng. Tớ tin mọi thứ đều đang chuyển động và đổi mới trong từng phút giây, và vẻ đẹp của nó được cảm nhận trọn vẹn khi nhìn bằng con mắt không định kiến.