PHIẾM CHUYỆN TỬ SINH

Rồi một hôm, dòng này của thầy Thích Nhất Hạnh viết lại trong một buổi đi dạo dưới trăng và đang nhớ thương người mẹ đã mất khiến tôi thay đổi cách nghĩ: “Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của cụ kỵ, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi, thực ra là của cả hai chúng tôi.”

CÓ RẤT NHIỀU ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁI ĐẸP

Có rất nhiều định nghĩa về vẻ đẹp của phụ nữ. Tức là, cũng có nhiều phiên bản đẹp khác nhau.Vì thế, khi chúng ta soi gương nhìn ngắm bản thân, mình mong bạn tìm kiếm vẻ đẹp trong chính mình và học cách tôn vinh, hoàn thiện nó. Để mỗi người được là cá thể độc đáo duy nhất. Và cũng không cần phải chạy theo hình mẫu nào khác không phù hợp.