CÓ RẤT NHIỀU ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁI ĐẸP

Có rất nhiều định nghĩa về vẻ đẹp của phụ nữ. Tức là, cũng có nhiều phiên bản đẹp khác nhau.Vì thế, khi chúng ta soi gương nhìn ngắm bản thân, mình mong bạn tìm kiếm vẻ đẹp trong chính mình và học cách tôn vinh, hoàn thiện nó. Để mỗi người được là cá thể độc đáo duy nhất. Và cũng không cần phải chạy theo hình mẫu nào khác không phù hợp.

More